آرین سان ری-شركت
درباره شرکت

id : 8319
نام : آرین سان ری-شركت
پروانه بهره برداری : 8181
تلفن کارخانه : 9131161525
تلفن دفتر مرکزی : 2611366
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی نجف آباد2 جلال آباد 571 متری فلكه دوم شهرك در عمق 71 متری خ مذكور
آدرس دفتر مرکزی : خ 3 مهرآباد ب كاكتوس پ44

شیرینیهای اردی

آرین سان ری-شركت

835 : عدد

نان صنعتی - نان اروپائی

آرین سان ری-شركت

1670 : عدد