اصغر توكلی
درباره شرکت

id : 8243
نام : اصغر توكلی
پروانه بهره برداری : 24881
تلفن کارخانه : 3142499123
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز دو411متری غرب خیابان تولید درامتداد خیابان فولاد ودرعمق 171متری غرب خیابان مذكوردرامتداد فولاد 5
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی نجف آباد فاز2 خیابان فولاد 5

ضربه گیر لاستیكی صنعتی

اصغر توكلی

2100 : تن

درپوش و سرپوش پلاستیكی

اصغر توكلی

3500 : تن

كاسه نمد فلزی

اصغر توكلی

100 : تن

كوپلینگ غیر خودرویی

اصغر توكلی

100 : تن

پكینگ تجهیزات صنعتی

اصغر توكلی

4800 : تن

قطعات ژنراتور برق

اصغر توكلی

586 : تن

مدار مجتمع خطی

اصغر توكلی

820 : تن

مدار مجتمع دیجیتال

اصغر توكلی

831 : تن