اخوان طباخ - شهرام
درباره شرکت

id : 8228
نام : اخوان طباخ - شهرام
پروانه بهره برداری : 128/2/13544
تلفن کارخانه : 3312291137
تلفن دفتر مرکزی : 9131193736
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی منتظریه خ قادری شمالی خ 115 بن اول
آدرس دفتر مرکزی : خ خاقانی ك بوعلی ك شهداد پ 52

قطعات پلاستیكی تزریقی

اخوان طباخ - شهرام

100 : تن

پریز سیارهمراه بادوشاخه وسیم رابط

اخوان طباخ - شهرام

100 : تن

سرپیچ مهتابی

اخوان طباخ - شهرام

7 : تن

بالاست الكترونیكی

اخوان طباخ - شهرام

3 : تن

چراغ اضطراری سیار

اخوان طباخ - شهرام

5 : تن