محمد رضا سقایی
درباره شرکت

id : 8193
نام : محمد رضا سقایی
پروانه بهره برداری : 22261
تلفن کارخانه : 3146258386
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلو متر 5 محور نایین- اصفهان در عمق 451 متری شمال غرب جاده ( شهرك صنعتی نایین )
آدرس دفتر مرکزی : نایین خیابان نظامی گنجوی كوچه شماره 14 پلاك 1

شانه تخم مرغ مقوایی

محمد رضا سقایی

2 : تن