شرکت تجهیزات رادیولوژی و پزشکی دژپاد
درباره شرکت

id : 119
نام : شرکت تجهیزات رادیولوژی و پزشکی دژپاد
تلفن : 2166020207
فکس : 2166020207
آدرس : تهران - میدان آزادی - ابتدای خیابان آزادی - خیابان لعل آخر - کوی اسمائیلیان پلاک 6