الکترواستیل
درباره شرکت

id : 117
نام : الکترواستیل
تلفن : 36651165-51-+98
فکس : 36651514-51- 98+
آدرس : مشهد - كيلومتر 4 جاده آسيايي (مشهد- قوچان)

یخچال فریزر فروشگاهی

الکترواستیل

- : انواع

یخچال وفریزر صنعتی

الکترواستیل

- : انواع