صالحی - مجید
درباره شرکت

id : 7959
نام : صالحی - مجید
پروانه بهره برداری : 28887
تلفن کارخانه : 226575
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی سه راهی مباركه
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

پارتیشن چوبی

صالحی - مجید

387 : تن

كابینت چوبی

صالحی - مجید

3650 : تن

درب پیش ساخته چوبی

صالحی - مجید

200 : تن