حقیقی - خیراله
درباره شرکت

id : 7892
نام : حقیقی - خیراله
پروانه بهره برداری : 16948
تلفن کارخانه : 1
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی سه راهی مباركه روبروی پمپ بنزین
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

چهارچوب فلزی

حقیقی - خیراله

150 : تن

درب پیش ساخته چوبی

حقیقی - خیراله

150 : تن