بهسازان غلطك فولاد اصفهان - شركت
درباره شرکت

id : 7799
نام : بهسازان غلطك فولاد اصفهان - شركت
پروانه بهره برداری : 15213
تلفن کارخانه : 3355373165
تلفن دفتر مرکزی : 9131184314
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی سه راهی مباركه فاز 2 خ 9 بلوك15پ5
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

غلطكهای نورد

بهسازان غلطك فولاد اصفهان - شركت

4000 : تن