خدادوستان - بهزاد
درباره شرکت

id : 7673
نام : خدادوستان - بهزاد
پروانه بهره برداری : 28111
تلفن کارخانه : 3342228741
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان ورنامخواست قبل ازروستای آشیان سمت چپ بلوار جانبازان
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

ریخته گری چدن خاكستری بروش القایی

خدادوستان - بهزاد

50 : تن

ریخته گری فلزات رنگین بجزآلومینیوم

خدادوستان - بهزاد

25 : تن