تجهیزآوران نیك نهاد
درباره شرکت

id : 7665
نام : تجهیزآوران نیك نهاد
پروانه بهره برداری : 47172/24
تلفن کارخانه : 2144195897
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 151متری جنوب دیواره جنوبی تصفیه خانه آب یزد درامتداد جاده زرین شهر -هاردنگ ودرعمق 111متری شرق جاده
آدرس دفتر مرکزی : بزرگراه ستاری جنوبی بلوار فردوس شرق خ ابراهیمی جنوبی خ 16 پ 14 واحد 21

بازسازی و نوسازی ماشین آلات كشاورزی

تجهیزآوران نیك نهاد

100 : تن

تجهیزات تغذیه طیور

تجهیزآوران نیك نهاد

100 : تن

بونكر

تجهیزآوران نیك نهاد

200 : تن