داراکار
درباره شرکت

id : 1136
نام : داراکار
تلفن : 031-32337702
فکس : 031-37442227
آدرس : اصفهان، خیابان شیخ بهایی، ساختمان موثق، واحد 13

شیلنگ

داراکار

- : شیلنگ مرجان

لوله

داراکار

- : لوله فاضلاب استاندارد

درپوش

داراکار

- : درپوش