نگین ستاره گلپایگان
درباره شرکت

id : 7635
نام : نگین ستاره گلپایگان
پروانه بهره برداری : 3593
تلفن کارخانه : 3157248244
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار صنعت نبش خیابان تولید 1
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی گلپایگان خ تولید نبش تولید یك

اتصالات از پی وی سی

نگین ستاره گلپایگان

20 : تن

نوار آبیاری از پلی اتیلن

نگین ستاره گلپایگان

230000 : تن

اتصالات رزوه ای پلی اتیلن

نگین ستاره گلپایگان

10000 : تن

اتصالات جوشی معمولی پلی اتیلن

نگین ستاره گلپایگان

55000000 : عدد

اتصالات رزوه ای پلی پروپیلن

نگین ستاره گلپایگان

55000000 : عدد

شیر آبیاری خودكار

نگین ستاره گلپایگان

55000000 : عدد