شركت كاراماشین
درباره شرکت

id : 7561
نام : شركت كاراماشین
پروانه بهره برداری : 9114
تلفن کارخانه : 3157248519
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 1 -خیابان تولید 6
آدرس دفتر مرکزی : خ خوانسار خ 3

خدمات ساخت تراشكاری فلزات

شركت كاراماشین

10000 : عدد

كلتیواتور

شركت كاراماشین

10000 : عدد

بذرپاش (بذركار)

شركت كاراماشین

10000 : عدد

لولر زمین های كشاورزی

شركت كاراماشین

10000 : عدد

فیلم تك لایه پلی اتیلن ساده

شركت كاراماشین

2500 : تن