داود محسنی
درباره شرکت

id : 7545
نام : داود محسنی
پروانه بهره برداری : 9999
تلفن کارخانه : 3157248374
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار صنعت -خیابان امید 1-پلاك 115
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی گلپایگان

تجهیزات تغذیه طیور

داود محسنی

1656000 : تن