تولید خوراك طیور دردانه گلپایگان
درباره شرکت

id : 7524
نام : تولید خوراك طیور دردانه گلپایگان
پروانه بهره برداری : 59595/24
تلفن کارخانه : 3157245223
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 9
آدرس دفتر مرکزی : خ الغدیر كوی شهید فرجی 12

شانه تخم مرغ مقوایی

تولید خوراك طیور دردانه گلپایگان

45 : دستگاه