الكتروسامانه الوند
درباره شرکت

id : 7492
نام : الكتروسامانه الوند
پروانه بهره برداری : 59417/24
تلفن کارخانه : 3157248119
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای بلوار صنعت-پلاك 119
آدرس دفتر مرکزی : گلپایگان -جاده خوانسار-شهرك صنعتی-خیابان تلاش

موتور برقی AC تك فاز القایی

الكتروسامانه الوند

1751000 : دستگاه

هواكش صنعتی گریز از مركز

الكتروسامانه الوند

3272700 : عدد

موتور برقی AC تك فاز القایی

الكتروسامانه الوند

1944000 : عدد