هنرمند - مهدی
درباره شرکت

id : 7472
نام : هنرمند - مهدی
پروانه بهره برداری : 3985
تلفن کارخانه : 9133631918
تلفن دفتر مرکزی : 212151211
آدرس کارخانه : كاشان كیلومتر 5/4 جاده قدیم كاشان قم در عمق 131 متری غرب جاده مذكور
آدرس دفتر مرکزی : تهران-خ افریقا 1

مصنوعات سنگی

هنرمند - مهدی

400 : تن