ستاک
درباره شرکت

id : 1093
نام : ستاک
تلفن : 031-33863430
فکس : 031-33861700
آدرس : استان اصفهان, اصفهان, شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر خیابان عطاءالملک، بین بلوک 23 و 24، ساختمان ستاک

ماتریس برش با پله

ستاک

- : انواع