صنعتی مشبك وگره - شركت
درباره شرکت

id : 7193
نام : صنعتی مشبك وگره - شركت
پروانه بهره برداری : 2627
تلفن کارخانه : 3612553281
تلفن دفتر مرکزی : 3612553728
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی امیر كبیر كاشان
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

درب تمام چوب

صنعتی مشبك وگره - شركت

1200 : تن