دلفین شمس
درباره شرکت

id : 1076
نام : دلفین شمس
تلفن : 3-56232642
فکس : 56232644
آدرس : اتوبان خلیج فارس، 5 کیلومتر بعد از فرودگاه امام خمینی، شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بوستان گلبن 15 پلاک 10

کیسه فریزر

دلفین شمس

- : انواع

کیسه زباله

دلفین شمس

- : انواع

سفره یک بار مصرف

دلفین شمس

- : انواع