هماپلاستیک
درباره شرکت

id : 1074
نام : هماپلاستیک
تلفن : 842 83 557 21 (+98)
فکس : 978 45 557 21 (+98)
آدرس : تهران، شهرک غرب، فاز3، خیابان حسن سیف، کوچه16، پلاک 10

قالب های چندلایه فیلم پلاستیک

هماپلاستیک

- : انواع قالب های چندلایه فیلم پلاستیک