زرین شیمی امیركبیر-شركت
درباره شرکت

id : 7114
نام : زرین شیمی امیركبیر-شركت
پروانه بهره برداری : 26931
تلفن کارخانه : 9121968888
تلفن دفتر مرکزی : 2125566341
آدرس کارخانه : طرح توسعه شهرك صنعتی امیركبیركاشان خ بنفشه5
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ پاسداران نبش گلستان 1س 311واحد311

ظروف یكبارمصرف پوسیدنی گیاهی

زرین شیمی امیركبیر-شركت

1000 : تن