هواي فشرده محقق ايرانيان
درباره شرکت

id : 1072
نام : هواي فشرده محقق ايرانيان
تلفن : (+98 21) 554 142 29 - (+98 21) 668 410 07 - 9
فکس : (+98 21) 668 410 83
آدرس : تهران، خیابان آزادی، نرسیده به خوش جنوبی، پلاک 248 ساختمان نمونه طبقه سوم، واحد 27

کمپرسورهــــــــای پیستونی

هواي فشرده محقق ايرانيان

- : انواع