تولیدی وخدماتی آلفاالكترونیك - شركت
درباره شرکت

id : 6931
نام : تولیدی وخدماتی آلفاالكترونیك - شركت
پروانه بهره برداری : 4456
تلفن کارخانه : 6727749
تلفن دفتر مرکزی : 2166727749
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی راوند كاشان پ 1 شرقی
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ جمهوری م تولید دارو س ایر ط2

تابلوی كنترل صنعتی

تولیدی وخدماتی آلفاالكترونیك - شركت

1800 : تن

تابلوی فرمان صنعتی

تولیدی وخدماتی آلفاالكترونیك - شركت

300 : تن

چاپگر حرارتی

تولیدی وخدماتی آلفاالكترونیك - شركت

600 : تن

شارژر باطری

تولیدی وخدماتی آلفاالكترونیك - شركت

1000 : تن

منبع تغذیه

تولیدی وخدماتی آلفاالكترونیك - شركت

80 : تن