توبا الكتریك تهران - شركت
درباره شرکت

id : 6917
نام : توبا الكتریك تهران - شركت
پروانه بهره برداری : 52612/24
تلفن کارخانه : 13622553261-3
تلفن دفتر مرکزی : 212262376
آدرس کارخانه : اصفهان كاشان شهرك صنعتی امیركبیرخ لاله2
آدرس دفتر مرکزی : تهران انتهای خ میرداماد بین محسنی وشریعتی پ28برج سبزط5

كویل احتراق

توبا الكتریك تهران - شركت

3 : تن