کاشی تبریز
درباره شرکت

id : 106
نام : کاشی تبریز
تلفن : ۷۵ ۶۳ ۳۰ ۳۶ (۰۴۱)
فکس : ۸۷ ۶۷ ۳۰ ۳۶ (۰۴۱)
آدرس : ایران، تبریز، کیلومتر ۲۴ جاده تهران-تبریز، سعید آباد

سرامیک کف

کاشی تبریز

- : انواع