بافت خوب - شركت
درباره شرکت

id : 6841
نام : بافت خوب - شركت
پروانه بهره برداری : 5555
تلفن کارخانه : 3622553326
تلفن دفتر مرکزی : 212144816
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی امیركبیر كاشان خ شكوفه 2
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ افریقا خ گلگونه ش 32 ط 2

فرش ماشینی

بافت خوب - شركت

10000 : تن

نخ نیمه فاستونی سمی ورستد

بافت خوب - شركت

3000 : تن

تاپس اكریلیك

بافت خوب - شركت

1500 : تن