ایران گلاب مرغوب - شركت
درباره شرکت

id : 6815
نام : ایران گلاب مرغوب - شركت
پروانه بهره برداری : 42749/24
تلفن کارخانه : 3615555345
تلفن دفتر مرکزی : 212141477
آدرس کارخانه : كاشان ك 7/9 جاده كاشان مشهد اردهال مبدا سه راهی سوك چم در عمق 41 متری جنوب جاده مذكور
آدرس دفتر مرکزی : كاشان ك 25ج مشهد اردهال

اب میوه غیر مركبات

ایران گلاب مرغوب - شركت

100 : تن

نكتارمیوه جات

ایران گلاب مرغوب - شركت

200 : تن

ابغوره

ایران گلاب مرغوب - شركت

2800 : تن

ترشیجات

ایران گلاب مرغوب - شركت

80 : تن

گلاب

ایران گلاب مرغوب - شركت

20 : تن

بسته بندی گلاب وعرقیات گیاهی

ایران گلاب مرغوب - شركت

210 : تن

عطر

ایران گلاب مرغوب - شركت

840 : تن

اب لیموترش

ایران گلاب مرغوب - شركت

50 : تن

نوشابه میوه ای

ایران گلاب مرغوب - شركت

200 : تن

سركه

ایران گلاب مرغوب - شركت

9700 : تن

فیلم پلاستیكی

ایران گلاب مرغوب - شركت

6000 : تن

قطعات پلاستیكی تزریقی

ایران گلاب مرغوب - شركت

1700 : تن

قطعات پلاستیكی بادی

ایران گلاب مرغوب - شركت

400 : تن

كارتن بسته بندی تبدیل ورق به كارتن

ایران گلاب مرغوب - شركت

400 : تن