نوركارالكتریك
درباره شرکت

id : 6775
نام : نوركارالكتریك
پروانه بهره برداری : 1659
تلفن کارخانه : 3137583611
تلفن دفتر مرکزی : 3122211157
آدرس کارخانه : خیابان6 فرعی 3پلاك 228
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان خ فردسی مجتمع تجاری زاینده رود طبقه سوم واحد 121

چراغ روشنایی خورشیدی

نوركارالكتریك

15 : تن

متعادل كننده های الكترونیكی

نوركارالكتریك

150 : تن

استارتر لامپ های گازی

نوركارالكتریك

10 : تن

چراغ های پارك های و فضای سبز

نوركارالكتریك

10 : تن

چراغ های پروژكتوری

نوركارالكتریك

11 : تن

چراغ های سیلندری توكار و روكار

نوركارالكتریك

50 : تن

چراغ های فلورسنتی روكار، توكار

نوركارالكتریك

20 : تن

چراغ های اضطراری

نوركارالكتریك

30 : تن

چراغ های ضد انفجار

نوركارالكتریك

50 : تن

چراغ های LED دار

نوركارالكتریك

100 : تن

چراغ های تزیینی

نوركارالكتریك

80 : تن

پنل خورشیدی چند كریستالی

نوركارالكتریك

12 : تن

ماژول برد LED

نوركارالكتریك

50 : تن