لاستیك های دریایی وصنعتی پارس بندر-شركت
درباره شرکت

id : 6743
نام : لاستیك های دریایی وصنعتی پارس بندر-شركت
پروانه بهره برداری : 13747
تلفن کارخانه : 3117582886
تلفن دفتر مرکزی : 3112213815
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی اشترجان خ 3 پ 26
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان خ ملاصدرا ك 17 پ 32

قالب فلزی بروش ماشینكاری

لاستیك های دریایی وصنعتی پارس بندر-شركت

4860 : مترمربع

محصولات لاستیكی صنعتی

لاستیك های دریایی وصنعتی پارس بندر-شركت

100 : تن

ضربه گیرلاستیكی صنعتی

لاستیك های دریایی وصنعتی پارس بندر-شركت

60 : تن

صفحه و ورق لاستیكی

لاستیك های دریایی وصنعتی پارس بندر-شركت

80 : تن

محصولات لاستیكی بصورت نوار

لاستیك های دریایی وصنعتی پارس بندر-شركت

90 : تن

اجزاوقطعات شناورهای دریایی

لاستیك های دریایی وصنعتی پارس بندر-شركت

14 : تن