كهرنگ لاستیك - شركت
درباره شرکت

id : 6733
نام : كهرنگ لاستیك - شركت
پروانه بهره برداری : 25516
تلفن کارخانه : 3117582811
تلفن دفتر مرکزی : 3112228231
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی اشترجان خ 3 پ 26 ص پ81655-1593
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان میدان انقلاب مجتمع سپاهان ط دوم پ 25تلفن2211962

فلنچ

كهرنگ لاستیك - شركت

370 : تن

محصولات لاستیكی صنعتی

كهرنگ لاستیك - شركت

200 : تن

روكش لاستیكی غلطكهای صنعتی

كهرنگ لاستیك - شركت

105 : تن

قالب فلزی بروش ماشینكاری

كهرنگ لاستیك - شركت

5 : تن

اجزاوقطعات شناورهای دریایی

كهرنگ لاستیك - شركت

20 : تن