فولادگر-علیرضا و مرتضی و كریمی -علی
درباره شرکت

id : 6719
نام : فولادگر-علیرضا و مرتضی و كریمی -علی
پروانه بهره برداری : 16935/24
تلفن کارخانه : 3117582157
تلفن دفتر مرکزی : 9133132751
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی اشترجان خ سوم پ 19/21
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

قطعات پلاستیكی خودرو

فولادگر-علیرضا و مرتضی و كریمی -علی

900 : تن

چراغهای خودرو

فولادگر-علیرضا و مرتضی و كریمی -علی

48 : تن