علی علیخانی
درباره شرکت

id : 6711
نام : علی علیخانی
پروانه بهره برداری : 25247
تلفن کارخانه : 3137582163
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : محله اشترجان بر بلوار امام
آدرس دفتر مرکزی : بلوار امام روبری شركت سیمرغ پلاك 5164

تنباكوی معمولی

علی علیخانی

60100000 : عدد