سازاندیش - شركت
درباره شرکت

id : 6681
نام : سازاندیش - شركت
پروانه بهره برداری : 12363
تلفن کارخانه : 3117582811
تلفن دفتر مرکزی : 3117582818
آدرس کارخانه : اصفهان شهرك اشترجان خ 3 پ 24
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

غلطكهای زیرنوارنقاله رولیك

سازاندیش - شركت

4000000 : عدد

جرثقیل سقفی

سازاندیش - شركت

10 : تن

قطعات پیش ساخته فلزی

سازاندیش - شركت

250 : تن

جرثقیل دكل دار

سازاندیش - شركت

900 : تن

اسكله شناور دریائی

سازاندیش - شركت

480000 : متر مربع

فانوس دریائی

سازاندیش - شركت

2000 : عدد

لنگركشتی

سازاندیش - شركت

1000 : عدد