پویش فولاد سپاهان - شركت
درباره شرکت

id : 6622
نام : پویش فولاد سپاهان - شركت
پروانه بهره برداری : 11145
تلفن کارخانه : 1
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان كیلومتر13اتوبان ذوب اهن گارماسه پ 465
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

نبشی وتسمه های غیرآهنی فلزات رنگین

پویش فولاد سپاهان - شركت

200 : تن

زنجیرانتقال نیروی صنعتی

پویش فولاد سپاهان - شركت

100 : تن

داربست فلزی

پویش فولاد سپاهان - شركت

1200 : تن

غلطكهای نورد

پویش فولاد سپاهان - شركت

300 : تن

چرخهای ثابت ومتحرك

پویش فولاد سپاهان - شركت

150 : تن