آمیژان-شركت
درباره شرکت

id : 6615
نام : آمیژان-شركت
پروانه بهره برداری : 27973
تلفن کارخانه : 3117582678
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی اشترجان فاز 1خ ششم پ49
آدرس دفتر مرکزی : خ مهرآباد دوم پ 38