رحیمی دارانی - محمد
درباره شرکت

id : 6548
نام : رحیمی دارانی - محمد
پروانه بهره برداری : 1378
تلفن کارخانه : 9131711225
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان منطقه صنعتی داران ت 3868
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

دستگاه خرمنكوب

رحیمی دارانی - محمد

50 : تن

ماشینهای عمل اوری سیب زمینی

رحیمی دارانی - محمد

20 : تن

دستگاه سیب زمینی كن

رحیمی دارانی - محمد

100 : تن

سیب زمینی كار

رحیمی دارانی - محمد

300 : تن