گلبرگ سلولز پارتاك
درباره شرکت

id : 6447
نام : گلبرگ سلولز پارتاك
پروانه بهره برداری : 1929
تلفن کارخانه : 3136682176
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان توسعه، بلوار پیشتازان خیابان كاوه
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 51 جاده اصفهان شهرضا شهرك صنعتی رازی فاز 3 میدان توسه بلوار پیشتازان خ كاوه

كاغذ توالت

گلبرگ سلولز پارتاك

200 : كیلوگرم

دستمال كاغذی جیبی

گلبرگ سلولز پارتاك

4200 : كیلوگرم

سفره كاغذی

گلبرگ سلولز پارتاك

100 : كیلوگرم

دستمال كاغذی جعبه ای

گلبرگ سلولز پارتاك

600 : كیلوگرم

حوله كاغذی

گلبرگ سلولز پارتاك

4800 : كیلوگرم

پوشش یكبار مصرف سرویس بهداشتی

گلبرگ سلولز پارتاك

200000 : كیلوگرم

ظروف یكبار مصرف كاغذی

گلبرگ سلولز پارتاك

10 : كیلوگرم

زیر انداز بیمار با لایه سلولزی

گلبرگ سلولز پارتاك

5200 : كیلوگرم