فراز شیمی البرز
درباره شرکت

id : 6394
نام : فراز شیمی البرز
پروانه بهره برداری : 4255
تلفن کارخانه : 3133629751
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز دوم، خیابان 9، پلاك 133
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی رازی