سپهر كاغذ اسپادانا
درباره شرکت

id : 6311
نام : سپهر كاغذ اسپادانا
پروانه بهره برداری : 24375
تلفن کارخانه : 3132227456
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان نهم ، نبش فرعی چهارم
آدرس دفتر مرکزی : خیابان حافظ - ابتدای كوی كرمانی

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

سپهر كاغذ اسپادانا

294 : تن

فلوتینگ از كاغذ باطله

سپهر كاغذ اسپادانا

7 : تن

كاغذ و مقوای لاینر قهوه ای

سپهر كاغذ اسپادانا

1290 : تن

ورق كارتن چندلا

سپهر كاغذ اسپادانا

1889 : تن

جعبه كارتن

سپهر كاغذ اسپادانا

7840 : تن