زیست فناوری سیتك
درباره شرکت

id : 6294
نام : زیست فناوری سیتك
پروانه بهره برداری : 1211
تلفن کارخانه : 3117751241
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز دوم خیابان پنجم
آدرس دفتر مرکزی : خیابان سیمین نبش بن بست 11 پلاك 91

ظروف یكبار مصرف پوسیدنی گیاهی

زیست فناوری سیتك

10 : دستگاه